Ako správne vybrať podlahové vykurovanie

Kladiete na svoje bývanie vysoké nároky? Jednou z kľúčových otázok, ktoré sa oplatí dobre premyslieť pri stavbe alebo rekonštrukcii domu je otázka vykurovania, ktoré môže byť zároveň chladením. Ak túžite po príjemnom a pohodlnom riešení, ktoré chráni zdravie vašej rodiny, zoznámte sa so systémami sálavého podlahového, stenového, či stropného vykurovania.

Kedy je vhodnejšie použiť teplovodné podlahové vykurovanie ako elektrické?
Teplovodné podlahové vykurovanie je univerzálnejšie než elektrické pre možnosť pripojenia a využívania rôznych zdrojov tepla. Okrem tradičných zdrojov ako sú plynový kotol, kotol na drevo či krbová vložka sa stále viac používa tepelné čerpadlo alebo termický solárny systém. Tiež inštalácia elektrického kotla prichádza do úvahy napr. do času, kým sa nevybuduje plynová prípojka. Ale vždy sa dá zdroj tepla zameniť či doplniť, čo u elektrického podlahového vykurovania nie je možné.

Na akom princípe pracuje teplovodné podlahové vykurovanie?
Ohrev podlahy na dosiahnutie potrebného vykurovacieho výkonu zabezpečuje vykurovacia voda, ktorá prúdi rúrkami zabudovanými v konštrukcii podlahy. Teplo tejto obiehajúcej vode dodáva niektorý z uvedených zdrojov a teplejšia podlaha ho ďalej odovzdáva do vykurovaného priestoru. Podstatné je, aby sa prestupu tepla nekládli rôzne prekážky, najmä nevhodné podlahové krytiny ako hrubé koberce, nábytok bez nožičiek a pod.


Aký vykurovací výkon poskytuje, respektíve na akú teplotu možno maximálne vykurovať?
Vykurovací výkon je obmedzený povrchovou teplotou podlahy, ktorá nesmie z hygienických dôvodov prekračovať dovolené hranice. V pobytových miestnostiach je touto hranicou teplota podlahy 29 °C, pri ktorej sa do miestnosti s teplotou 20 °C odovzdáva výkon cca 100 W/m2 plochy podlahy. V kúpeľniach či bazénových priestoroch môže mať podlaha až 33 °C, čo je príjemné, avšak pri zvýšenej teplote v kúpeľni 24 °C máme rovnaký rozdiel medzi teplotou podlahy a vzduchu (9 K), preto je približne rovnaký aj výkon vykurovania.


Aká podlahovina je vhodná na teplovodné podlahové vykurovanie?
Podlahová krytina by mala mať čo najlepšiu tepelnú vodivosť. Z tohto pohľadu sú ideálne kameninové podlahy, teda dlaždice alebo dlažby podobného charakteru. Ale problém nerobia ani parkety či plávajúca podlaha, mali by však mať od výrobcu značku vhodnosti pre podlahové vykurovanie. Čo najviac sa treba vyhýbať kobercom najmä hustejšej a hrubšej štruktúry, lebo si vyžadujú podstatne vyššiu teplotu vykurovacej vody, čo u kondenzačného kotla alebo tepelného čerpadla zvyšuje spotrebu energie.

Aký vykurovací zdroj je vhodné použiť?
Výhodná je kombinácia s kondenzačným kotlom alebo tepelným čerpadlom, ktoré pracujú úsporne práve s nízkoteplotnými vykurovacími systémami, akými sú podlahové či stenové vykurovanie. Tieto zdroje tepla môžu byť pripojené priamo na vykurovanie. Tradičné nekondenzačné kotly alebo kotly na drevo pracujú pri vyšších teplotách nevhodných pre podlahové vykurovanie, preto sa teplota vody do vykurovania musí znižovať pomocou zmiešavania s chladnejšou vratnou vodou z vykurovania, čo znamená zvýšené náklady na hydraulický systém aj reguláciu vykurovania.


Aké stavebné úpravy si vyžaduje tento typ vykurovania?
Podlahové vykurovanie má svoju konštrukčnú výšku, s ktorou sa musí počítať už pri projekte stavby. Ak tomu tak nie je napr. pri rekonštrukcii domu, inštalácia podlahového vykurovania je veľmi problematická. Podlaha ako vyhrievací prvok je teplá, preto musíme dostatočnou tepelnou izoláciou zabrániť prestupu a stratám tepla do podkladovej konštrukcie. Ak je podklad studený (na teréne, nad nevykurovaným priestorom či vonkajším vzduchom), vychádza potrebná výška podlahovky až do 15 cm. Nad vykurovaným priestorom je to do 10 cm, aj tu však treba počítať s izoláciou proti kročajovému hluku. Niekoľko centimetrov výšky ušetrí tzv. „suchá“ podlahovka, ktorá nepotrebuje betónový poter.


Má zmysel kombinovať teplovodné podlahové vykurovanie s radiátormi?
Radiátory vyžadujú vyššiu teplotu vykurovacej vody, ak nemajú byť navrhnuté na nízkoteplotnú prevádzku. Vtedy sú ale tieto telesá podstatne rozmernejšie. Radiátory zhoršujú hospodárnosť kondenzačného kotla alebo tepelného čerpadla a komplikovanejší je aj hydraulický a riadiaci systém, čo do určitej miery eliminuje úspory nákladov na inštaláciu radiátorového vykurovania. Podlahové vykurovanie v celom dome naopak poskytuje architektonicky čistejšie interiéry a znížené riziko zranenia detí pri pohybe v miestnosti.


V čom sa líši od elektrického podlahového vykurovania samozrejme odhliadnuc od zdroja?
Teplovodné podlahové vykurovanie nepracuje so žiadnymi celoplošne rozloženými elektrickými prúdmi či poľami, obieha v ňom len čistá voda. Má však zložitejšiu konštrukciu, preto musí mať aj vyššiu cenu. Tiež má vyššiu konštrukčnú výšku, avšak v oboch prípadoch sa musí počítať s rovnakou hrúbkou tepelnej izolácie.


Aké systémy sú dostupné na trhu a od čoho závisí ich výber?
V zásade sa delia na tzv. „mokré“ systémy, kde sa na obalenie rúrok používa cementový alebo anhydridový poter. Uloženie rúrky pri jej inštalácii najlepšie riešia systémové tvarové dosky s rôznymi výstupkami, ktoré okrem rýchlej a presnej montáže veľmi dobre chránia rúrku pred mechanickým poškodením pri chôdzi či nanášaní poteru. „Suché“ systémy používajú na uloženie rúrky drážky v sadrokartónových doskách alebo iných napr. kovových konštrukciách. Ceny týchto systémov sú ale vyššie. Zásadne neodporúčame kombinovať prvky od rôznych výrobcov, ktoré nie sú kompatibilné, lebo neskoršia porucha podlahového vykurovania vie veľmi znepríjemniť život obyvateľov domu.


Je rozdiel, či sa bude podlahové vykurovanie realizovať v novostavbe alebo v rekonštruovanom objekte?
V novostavbe sa dá všetko dopredu správne naprojektovať, vtedy je dobrý výsledok zaručený a vykurovanie bude aj v dlhodobej prevádzke dobre slúžiť. Rekonštruovaný objekt môže mať problémy s nedostatočným výkonom podlahového vykurovania. Vtedy jednoznačne odporúčame uprednostniť zateplenie objektu pred dopĺňaním podlahového vykurovania napr. prídavnými vykurovacími telesami. Ušetríte tak veľa prevádzkových nákladov na vykurovanie. Spomínané priestorové nároky podlahovky treba rešpektovať, zmenšenie tepelnej izolácie znamená trvalú stratu tepla a financií.


V minulosti sa objavili informácie, že podlahové vykurovanie môže spôsobovať zdravotné problémy. Treba sa niečoho obávať?
Z princípu činnosti podlahového vykurovania vyplývajú len samé výhody vrátane zdravotných prínosov. Príjemné je splnenie požiadavky „teplé nohy, studená hlava“, ktoré vyplýva z priaznivého vertikálneho rozvrstvenia teploty v miestnosti. Víriť prach môže horúci radiátor ako bodový zdroj tepla, vyvolávajúci prúdenie vzduchu v miestnosti, ale nie podlaha s vyrovnanou teplotou po celej ploche. Pri splnení dnešných požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti domu je teplota podlahy bezpečne pod hygienickými hranicami, takže nehrozí ani prehrievanie nôh a súvisiace zdravotné problémy.


Do akých miestností je podlahové vykurovanie vhodné realizovať?
Určite do pobytových miestností, kde vytvára veľmi dobrú tepelnú pohodu. Tak isto v kúpeľniach je podlahové vykurovanie nevyhnutnosťou. Netreba vykurovať komoru či skladovací priestor, najmä ak sú uprostred interiéru. Vykurovanie garáže podlahovkou sa občas vyskytuje, konštrukcia podlahy ale musí byť prispôsobená zvýšenej záťaži a musí sa zabezpečiť bezpečný odvod vody napr. zo zasneženého vozidla.


Aké sú náklady na obstaranie a prevádzku v porovnaní s klasickým spôsobom vykurovania radiátormi?
Náklady sú veľmi závislé od použitého systému, zložitosti inštalácie či ceny práce v lokalite stavby. Okrem ceny dodávky materiálu je dôležitá aj cena montáže a u mokrých systémov aj cena poteru. Preto objektívnu hodnotu nákladov na obstaranie podlahového vykurovania získame jedine na základe vypracovanej ponuky zhotoviteľom vykurovania. Vyššiu cenu podlahovky v porovnaní s klasickými radiátormi však v dlhodobom horizonte eliminujú prevádzkové úspory z efektívnejšej činnosti kondenzačného kotla alebo tepelného čerpadla
.


Aká je návratnosť tejto investície napríklad pri rodinnom dome s plochou 100 m2 (výber systému nechávam na vás)?
Vykurovacie systémy slúžia v domoch viacero desaťročí, preto je vyčíslenie návratnosti zvýšených nákladov na inštaláciu podlahového vykurovania veľmi problematické. Okrem ťažko odhadnuteľných trendov cien energií či peňazí v takýchto dlhých časových horizontoch má vplyv na efektívnosť podlahového vykurovania aj návrh systému, jeho nastavenie a prevádzkovanie. Vždy sú však prevádzkové úspory dlhodobé, trvalé a postupne vrátia vyššiu jednorazovú investíciu. Ak k tomu pripočítame aj benefity z užívateľského komfortu, príjemnejší interiér či napr. aj ekologické prínosy z nižšej spotreby energie, podlahové vykurovanie je riešením, ktoré stojí za to.


Je nábeh podlahového vykurovania dlhší ako pri vykurovaní radiátormi, alebo je to len o správnom nastavení termostatu.
Tepelná zotrvačnosť podlahového vykurovania s masívnym poterom je vyššia, treba tomu prispôsobiť časovanie regulácie vykurovania. Moderné regulátory majú funkciu prispôsobovania nábehu vykurovania tak, aby sa v požadovanom čase dosiahla požadovaná priestorová teplota. Uvedenú zotrvačnosť veľmi dobre eliminuje kombinácia so stenovým vykurovaním, ktoré má veľmi rýchly nábeh podobný vykurovaciemu telesu. Podlahové vykurovanie vtedy len temperuje miestnosť počas neprítomnosti obyvateľov, rýchle rozkúrenie zabezpečí teplá stena. Takýto zdvojený systém je však investične nákladnejší.
Značka gabotherm® predstavuje najvyšší štandard v oblasti nízkoteplotných sálavých systémov. Bezpečné a odolné polybuténové rúrky prinášajú oproti klasickému vykurovaniu radiátormi množstvo výhod. Teplo vyžarované zo stien či podlahy sa rovnomerne rozkladá v priestore a podstatne znižuje prúdenie vzduchu, čo ocenia nielen rodiny s malými deťmi, či alergici. Sálavé systémy nezaberajú miesto, nevyžadujú prakticky žiadnu údržbu, a čo je dôležité, šetria vaše prevádzkové náklady. Rozhodnite sa pre špičkovú kvalitu a osvedčené postupy, čím ochránite svoju investíciu.
Podlahové vykurovanie s rúrkami gabotherm® je systém, kotrý spĺňa najnáročnejšie kritériá a jeho výhody ocení architekt, montážnik i užívateľ. Chráni zdravie vašej rodiny pred alergiou, rovnomerne prehrieva miestnosť a dokáže znížiť prevádzkové náklady na vykurovanie až o 30%. Rúrky z polybuténu sú vysoko odolné voči usadzovaniu vodného kameňa a ostatných nečistôt.
Pri výbere podlahového vykurovania zvoľte vysokú kvalitu použitých rúrok, predídete ich zanášaniu a drahým neskorším opravám. Naša dlhoročná prax potvrdzuje, že optimálny priemer rúrok podlahového vykurovania je 15 mm. Venujte zvýšenú pozornosť podmienkam záruky. Vezmite do úvahy nielen jej dĺžku, ale aj skutočnosť, či sa vzťahuje na celý systém alebo len na jednotlivé komponenty.

Text a foto: Wolf SR

 

2.5.2015