Tepelné čerpadlá a návratnosť investície

Použiť na vykurovanie v stavebne dobre vyriešenom nízkoenergetickom dome plynové kúrenie alebo klasickú klimatizáciu sa prieči myšlienke aktívneho prístupu k šetreniu energie. Preto aktívny prístup znamená využiť obnoviteľné zdroje a vykurovať a chladiť pri využití tepla zeme s podstatne nižšími prevádzkovými nákladmi.

 

 

Jedinou alternatívou spĺňajúcou všetky kritériá, ktoré na technológie vykurovania kladú nové podmienky, sú tepelné čerpadlá. Roky sa o nich len prednášalo na konferenciách, ale dnes sa stali skutočnou realitou. Množstvo realizácií na Slovensku v tomto roku prekoná všetky očakávania a tepelné čerpadlo má šancu stať sa veľmi rýchlo rovnocennou alternatívou ku klasickému plynovému kotlu. Rýchlo sa stráca pocit, že prichádzate do styku s niečím exotickým a ľudia už často rozumejú princípu na akom funguje ich technika.

 

Témou, ktorá je ale stále aktuálna, je výška investíciu, ktorá je s realizáciou vykurovania tepelným čerpadlom spojená.

 

Pri analýze tohto problému sa ale môžeme na chvíľku zastaviť a zamyslieť sa nad mentalitou slovenského stavebníka.

Tepelné čerpadlá sa realizujú v krajinách západnej Európy a Škandinávie už roky, zakiaľ čo sa u nás o nich len prednášalo na odborných konferenciách. Dôvodom prečo sa o nich u nás len prednášalo, bola vtedy nízka cena plynu v porovnaní s cenou v západnej Európe a absencia akýchkoľvek dotácií u nás ako aj ľahká dostupnosť plynu pre slovenského stavebníka. Návratnosť zvýšenej investície pri realizácii tepelného čerpadla bola dlhá. Cena plynu ale začala stúpať podobne na Slovensku ako aj v Čechách a v Čechách začal stúpať počet realizácií. Vtedy už český stavebník zhodnotil návratnosť investície ako zaujímavú a pustil sa do realizácie tepelného čerpadla. Napriek rovnakým podmienkam v podobnej situácii slovenský investor (aj ten, ktorý netrpel nedostatkom financií) pri stavbe domu tepelné čerpadlo nerealizoval, návratnosť bola pre neho stále veľmi dlhá. Aj dnes ma zaráža, keď po zodpovednej analýze dostane záujemca výpočet návratnosti, z ktorého seriózne vychádza, že zvýšená investícia sa mu vráti v znížených prevádzkových nákladoch za 5 rokov pri dnešných cenách plynu, a on napriek tomu, že má dostatok finančných prostriedkov, do realizácie tepelného čerpadla nejde. Aká je potom jeho predstava o návratnosti investície? Alebo si myslí, že o päť rokov tu už nebude? Alebo to súvisí s mentalitou a niektorí ľudí, že tak ďaleko dopredu nedokážu rozmýšľať.

 

 

 

Text: Ing. Milan Bartoš

 

Foto: Stiebel Eltron