K tehlovému domu tehlový komín

Podľa druhu spotrebiča a používaného paliva možno zvoliť optimálny komínový systém.

 

Pre všetky druhy palív a všetky druhy spotrebičov s prirodzeným odvodom spalín je určený systém tvorený komínovou tvarovkou obvodového plášťa, tepelnou izoláciou a komínovou vložkou. Tehlová tvarovka spoločne s vnútornou šamotovou vložkou vytvorí celistvý komínový prieduch odolávajúci teplotným a vlhkostným zmenám. Vnútorné priemery dodávaných vložiek sú 160 a 200 mm.

Pre spotrebiče na plynné a kvapalné palivá s teplotou spalín do max. 130°C je určený komínový systém tvorený plastovou komínovou vložkou a keramickou tvarovkou obvodového plášťa. Materiál plastových vložiek sa vyznačuje takmer neobmedzenou životnosťou, extrémnou odolnosťou voči agresívnym kondenzátom, UV žiareniu a vysokou tepelnou stálosťou. Prívod vzduchu a  odvod spalín je zabezpečený jedným komínovým telesom (prieduchom), vďaka špeciálnej konštrukcii ukončovacej hlavice dymovodu.

Riešenie nadstrešnej časti

Systém HELUZ ponúka mnoho variantov ukončenia komínov.

Hlava základná - komínové teleso je pripravené k prevedeniu omietok, alebo obloženiu obkladovými páskami HELUZ KLINKER.

Hlava pre obmurovanie - obmurovanie môže byť urobené tehlami HELUZ KLINKER.

Hlava komfort - komínové teleso z brúsených tvaroviek je ukončené už pod strešným plášťom a obvodový plášť komína je ďalej zostavený z jednotlivých prstencov imitujúcich lícové murivo.

Hlava s návlekom - komínové teleso je vymurované až do požadovanej výšky a je na naň nasadený a fixovaný návlek, ktorý chráni komínové teleso. Ten je potom zrezaný podľa sklonu strechy.

Možno si vybrať medzi návlekom imit – imitácia obmurovania lícovými tehlami alebo návlekom štuko – imitácia omietnutého muriva.

Ukončovacie prvky

Ukončenie komínového telesa sa realizuje krycou doskou a komínovým klobúkom alebo komínovým golierom, ktoré sú vyrobené z liatiny. Nad komínový golier možno odsadiť striešku – tzv. NAPOLEON, ktorá zabraňuje vnikaniu nečistôt do telesa.

www.heluz.sk

 

K tehlovému domu patrí nielen z estetických dôvodov tehlový komín. Pri kombinácii dvoch rozdielnych materiálov môže v súvislosti s ich rozdielnymi fyzikálnymi vlastnosťami dôjsť k  množstvu problémov pri samotnej stavbe aj neskôr pri jej používaní. Riešením je komínový systém HELUZ, ktorý vďaka použitiu brúsených tehlových tvaroviek pri stavbe komínového telesa zabezpečí rovnaké vlastnosti muriva aj komína. Zabráni tak vzniku trhlín v omietke, ktoré sú spôsobené odlišnou tepelnou rozťažnosťou dvoch rôznych druhov materiálov, a má navyše mnoho ďalších výhod.

Systém zahrnuje všetky prvky a príslušenstvo nevyhnutné pre správnu funkciu komína. Jednotné keramické tvarovky obvodového plášťa sú určené pre všetky priemery a typy vnútorných vložiek. Homogénny podklad pod omietku už nepotrebuje žiadnu penetráciu či iné úpravy. Brúsené komínové tvarovky sú spojované lepidlom, čo umožňuje rýchly a presný spôsob výstavby.

Optimálnu funkciu komína podporuje unikátna konštrukcia brúsených keramických tvaroviek s celoplošným odvetraním komínového telesa. Komínové teleso možno podľa potreby postaviť s ľubovoľným počtom prieduchov pri ľubovoľnej kombinácii priemerov a typov vnútorných vložiek. Pôdorys komínového telesa s jedným prieduchom je 400 × 400 mm, telesa s dvomi prieduchmi potom 800 × 400 mm. Každý ďalší prieduch predĺži komínové teleso o 400 mm.  

Systém je jednoduchý, úsporný a odborná montáž je rýchla. Nemenej podstatným prvkom je dlhá životnosť a 30-ročná záruka.