NOVÉ TEHLOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

METAL


Nový komínový systém s antikorovou vložkou predstavuje riešenie pre všetkých, ktorí pri stavbe komína ešte nemajú jasnú predstavu o tom, aký spotrebič doň v budúcnosti napoja. Tento systém je totiž úplne univerzálny, vhodný pre všetky druhy palív a všetky typy spotrebičov a použiteľný pre atmosférickú, pretlakovú a i vysokopretlakovú prevádzku. Je pripravený na prevádzku s teplotami až 600  °C a na pretlak až 5 000 Pa.

Antikorové vložky, ktoré sú dodávané s hrúbkou 0,6 alebo 1 mm, sú podstatne ľahšie než iné materiály, kyselinovzdorné, vysoko odolné (nedochádza k ich popraskaniu vplyvom veľkého výkyvu teplôt) a nenasiakavé. Vďaka svojej malej hrúbke sa vyznačujú veľmi malou akumuláciou tepla. To prináša rýchle ohriatie celej spalinovej cesty a tým rýchle preklenutie rosného bodu spalín. Hladké steny vložiek bránia usadzovaniu pevných častí splo­dín na vnútornom povrchu. Veľkou výhodou tiež je, že sa komín môže po vystavení okamžite začať používať a  nemusí sa čakať na vytvrdnutie spojovacieho materiálu.

V nadstrešnej časti je systém ukončený antikorovou prírubou, ktorú je možné doplniť antikorovou strieškou alebo Napoleonom.


IZOSTAT


Komínový systém s izostatickými vložkami novej generácie vyrábanými najmodernejšou technológiou je vhodný na všetky druhy palív a pre všetky typy spotrebičov s prirodzeným i núteným odvodom spalín a je použiteľný i pre spoločné komíny od plynových kotlov pre podtlakovú i pretlakovú prevádzku. Svojou konštrukciou zároveň umožňuje odvod spalín i prívod vzduchu k  spotrebiču jedným komínovým telesom.

Izostatická vložka dobre odoláva veľkým teplotným zmenám, kyselinám a korózii a nevadí jej ani priamy kontakt s plameňom. Vďaka svojej malej hrúbke sa pri rozkurovaní rýchlo ohrieva, čo prináša rýchle preklenutie rosného bodu spalín. Celkom hladké steny nových vložiek bránia usadzovaniu pevných častí splodín na vnútornom povrchu. Vďaka svojej takmer nulovej nasiakavosti je vhodná ako pre suchú, tak i pre mokrú prevádzku. Hrdlové spojenie izostatických vložiek spoločne so škárovacou hmotou, alebo žiaruvzdorným silikónom zaisťuje vynikajúcu tesnosť systému. Systém je možné použiť pre teploty až 600 °C a do pretlaku 200 Pa.

Nadstrešnú časť komínového systému IZOSTAT je potom možné dokonale zladiť s domom vďaka veľkému množstvu variantov ukončenia.

MINI

 

Nový úsporný dvojvrstvový komínový systém je určený ako pre novostavby, tak i  pre dodatočné vstavanie do existujúcich objektov. Systém sa používa pre nízkoteplotné spotrebiče v podtlakovej i v pretlakovej prevádzke a je určený i na mokrú prevádzku. Svojou konštrukciou umožňuje prívod vzduchu k spotrebiču s jedným telesom, kedy je vzduch predhrievaný a dochádza tak k lepšiemu spaľovaniu.

Systém MINI je ponúkaný vo variante PLAST s plastovou vložkou s priemerom 80 alebo 110 mm pre spotrebiče s maximálnou výstupnou teplotou spalín do 120 °C, alebo vo variantoch METAL s antikorovou či IZOSTAT s izostatickou vložkou s priemerom 80 a 100 mm pre spotrebiče s maximálnou výstupnou teplotou spalín do 200 °C.

Unikátnosť systému spočíva v jeho tehlových komínových tvarovkách HELUZ – M s rozmermi 240 x 300 mm, ktoré ho predurčujú na zabudovanie do vnútorných priečok objektu. Rovnaká šírka komína a priečok navyše pôsobí esteticky na vnútorné priestory domu, keď z muriva nevystupuje žiadne rozšírenie, ako pri iných systémoch. Samotné tvarovky sa potom dajú použiť i na rozvody TZB a vzduchotechniky alebo na odvetrávanie.

 

Viac informácií o komínových systémoch a kompletnej ponuke spoločnosti HELUZ nájdete

na www.heluz.sk.

Vývoj stále úspornejších spotrebičov, používanie nových, voči životnému prostrediu šetrnejších palív i zvyšovanie požiadaviek na životnosť materiálov, ich trvanlivosť, bezpečnosť pri používaní a  pod., sprevádza i vývoj komínových systémov. Spoločnosť HELUZ, dodávateľ tehlového systému na hrubú stavbu, teraz prichádza na trh s novými komínovými systémami, ktoré rozširujú doterajšiu ponuku. Tehlové komíny HELUZ riešia výstavbu komína komplexne a  navyše, vďaka použitiu unikátnych brúsených tehlových komínových tvaroviek, zaisťujú oproti iným materiálom vysoký tepelný odpor komínového plášťa a  rýchle, presné a jednoduché murovanie.